Добре Дошли в ИРАН ТРЪКИНГ

Услуги

Основните логистични решения, които предлагаме

Ground Transport
Комплектни Товари

Превоз на комплектни товари от България до Иран и обратно. Разполагаме с над 45 стандартни бордови авто-композиции (13.60). Всички камиони са оборудвани с GPS системи за проследяване.

Ground Transport
Групажни Пратки

Превоз на малки и големи групажни пратки от България до Иран. Редовният ни групажен камион отпътува веднъж месечно от България. Възможност за експресни групажни пратки.

Ground Transport
Опасни Товари (ADR)

Превоз на комплекти и групажни опасни товари (ADR) от България до Иран и обратно. Спазване на точно определени условия за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране.

Ground Transport
Извънгабаритни Товари

Извънгабаритен транспорт и транспортиране на извънгабаритни товари от България до Иран и обратно. Изготвяне на подходящ маршрут, ескортиране на товара, изкарване на необходимите разрешителни.

Ground Transport
Превоз На Автомобили

Превоз на нови и употребявани леки и лекотоварни коли от България до Иран и обратно. Възможност за запълване на цял автовоз с автомобили, а също и превоз на единични бройки.